Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Tearsheets aneb Novinové èlánky

MF Plus, 07/2010 (foto + text)
"Kam my ¾ili v Petìrburge
" - text naleznete po rozkliknutí

MF Plus, 23/2009 (foto + text)

"Vlakem po Indii" - text naleznete po rozkliknutí


Xantypa, kvìten 2009 (foto + text)
"Etiopské hovory s Bohem" - text naleznete po rozkliknutí


Xantypa, bøezen 2009 (foto + text)
"Posvátnými horami s paní Spanilou" - text naleznete po rozkliknutíMF Plus, 9/2009 (foto + text)
"
Moje pou» za nomády"
- text naleznete po rozkliknutíLidé a Zemì
, 9/2008  (foto + text)
"S kozou na perónì" - text naleznete po rozkliknutí

Lidé a Zemì, 07/2009 (foto + text)
"Spící had mrskl ocasem"- text naleznete po rozkliknutí
(puvodní text je v èlánku drasticky zmìnìn, uhlazen a zprùmìrován pro "bì¾ného" ètenáøe, tak¾e ztratil ètivost a ¹»ávu)MF Plus, 25-26/2009 (foto + text)
"Malecón, molo svobody" - text naleznete po rozkliknutíMF Plus
, 08/2010 (foto + text)
"
Kandovan - vesnièka skøítkù" - text naleznete po rozkliknutíEkonomický deník E15
, 14.7.2009 (foto + text)
"Novojièínsko: kamery odjely" - text naleznete po rozkliknutí

MF Plus
, 7/2009 (foto + text)

Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta