Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálně)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Anděl
Na Knížecí, Praha 5, 150 00

info@fotovandr.cz

Zájezdy na náboženské svátky

Během těchto zájezdů poznáte starou silnou křesťanskou kulturu, omračující skalní chrámy, nejfotogeničtější hory Afriky a nádherné obyvatele. Tady Bůh stvořil ráj.

OETM-01 Etiopský Meskel festival tour (3 dny a 2 noci)

Období: od 26. září

Den 1: Příjezd a odvoz do hotelu cestovní kanceláří. Nocleh v hotelu.

Den 2 - Celodenní výlet po Addis Ababě, hlavním městě Etiopie. Nocleh v hotelu.

Den 3 - Půldenní prohlídka, návštěva Merkata, největšího trhu v Africe. V odpoledních hodinách návštěva oslavy svátku Meskel probíhající na náměstí - jak jinak - Meskel Square. K dispozici bezplatná tradiční večeře s živou taneční show a odvoz na letiště.

Fotogalerie: Meskel festival

OETM-02 Etiopský Meskel festival tour (13 dní a 12 nocí)

Období: od 25. září

Den 1: Příjezd a odvoz do hotelu cestovní kanceláří. Nocleh v hotelu.

Den 2: Přejezd do Dessie. Po cestě návštěva tunelu vybudovaném Italy a návštěva ústí slavného Rift Valley v místě zvaném "Tarmaber". Zastávka u divokých paviánů baboon Gelada. Nocleh v hotelu.

Den 3: Přejezd do Lalibely. Po cestě návštěva jezera Hayk a kláštera na ostrově Stephen. Nocleh v hotelu.

Den 4: Návštěva do skály vytesaných chrámů v Lalibele. Ranní mše u příležitosti oslav Meskel festivalu, po obědě objevování krás chrámů registrovaných v kulturním dědictví lidstva. Nocleh v hotelu.

Den 5: Přejezd do Mekelle. Cesta do Mekelle vede po tzv. Sekota silnici. Návštěva slavné, světově proslulé jeskyně s kostelem Yimrahane Kirstos. Nocleh v hotelu.

Den 6: Návštěva chrámů v Tigray. Prohlídka čarovných skalních kostelů Petros a Paulos, Medhane Alem Adi Kasho a návrat zpět do Mekelle. Nocleh v hotelu.

Den 7: Přejezd do Axumu. Po cestě návštěva chrámu Yeha, kláštera Debre Damo, skalní kostela Abreha-Atsbeha a mešity Negash. Nocleh v hotelu.

Den 8: Prohlídka Axumu. V dopoledních hodinách návštěva kostela Svaté Marie Sionské, Axumských stél a hrobky a lázně královny ze Sáby. Po obědě pokračujeme s dalšími prohlídkami, tentokrát Palác Sheba, hrobka krále Kaleb a jeho syna ze 6. století, či kamenný nápis krále Ezana. Nocleh v hotelu.

Den 9: Přejezd do Semienských hor. Nádherná cesta plná úžasných scenérií na Simienské hory až do Sankaber kempu přes soutězku Tekeze, kde je možné vidět “kadidlové stromy”. Pravděpodobně zde lze vidět nejdivočejší scenérie v Etiopii, vždyť se také nacházíte na “Střeše Afriky”. Nocleh v kempu.

Den 10: Přejezd z Národního parku Simien do Gondaru. Ještě než přijedete do Gondaru, navštívíte vesnici Felasha, etiopskou židovskou obec s svými manufakturami na výrobu hliněného nádobí. Nocleh v hotelu.

Den 11: Gondar.Účast na barvami zářící náboženské oslavě Zjevení a také návštěva hradu a lázní ze 17. století ve městě Gondar, které nechal vystavět král Fasilades. Podvečer návštěva bohatě zdobeného kostela Debre-Brehan Selassieho s proslulým a v každé publikaci zmiňovaným stropem. Nocleh v hotelu.

Den 12: Bahir Dar. Dopoledne lodní výlet po jezeře Tana spojený s návštěvou středověkých klášterů Ura Kidanemheret. Odpoledne vodopády Modrého Nilu. Nocleh v hotelu.

Den 13: Celodenní přesun Addis Ababy a odlet. Během trasy návštěva historického kláštera Debre-Libanos ze 13.století a přejezd soutěsky Modrého Nilu. Na závěr tradiční večeře a odvoz na letiště.

OETT-01 Svátek Timkat spojený se severní historickou cestou - 17 dní a 16 nocí (po zemi)

Období: 5. - 21. ledna

Den 1: Přílet a cesta do Dessie. Po cestě návštěva tunelu vybudovaném Italy a návštěva ústí slavného Rift Valley v místě zvaném "Tarmaber". Zastávka u divokých paviánů baboon Gelada. Nocleh v hotelu.

Den 2: Přejezd do Lalibely. Po cestě návštěva jezera Hayk a také kláštera na ostrově Stephen. Večerní a noční etiopské barevné vánoce. Nocleh v hotelu.

Den 3: Návštěva do skály vytesaných chrámů v Lalibele. Ranní mše, po obědě objevování krás chrámů registrovaných v kulturním dědictví lidstva. Nocleh v hotelu.

Den 4: Návštěva chrámů rozesetých po okolí. Trek do hor, ve kterém navštívíme skalní kostel Asheton Mariam. Návrat do Lalibely na oběd. V odpoledních hodinách návštěva jeskynního kostela Nakutola'ab. Nocleh v hotelu.

Den 5: Cesta do Mekelle. Cesta do Mekelle vede po tzv. Sekota silnici. Návštěva slavné, světově proslulé jeskyně s kostelem Yimrahane Kirstos. Nocleh v hotelu.

Den 6: Návštěva chrámů v Tigray. Prohlídka čarovných skalních kostelů Petros a Paulos, Medhane Alem Adi Kasho a návrat zpět do Mekelle. Nocleh v hotelu.

Den 7: Přejezd do Axumu. Po cestě návštěva chrámu Yeha, kláštera Debre Damo, skalního kostela Abreha-Atsbeha a mešity Negash. Nocleh v hotelu.

Den 8: Prohlídka Axumu. V dopoledních hodinách návštěva kostela Svaté Marie Sionské, Axumských stél a hrobky a lázně královny ze Sáby. Po obědě pokračujeme s dalšími prohlídkami, tentokrát Palác Sheba, hrobka krále Kaleb a jeho syna ze 6. století, či kamenný nápis krále Ezana. Nocleh v hotelu.

Den 9: Přejezd do Semienských hor. Nádherná cesta plná úžasných scenérií na Simienské hory až do Sankaber kempu přes soutězku Tekeze, kde je možné vidět “kadidlové stromy”. Pravděpodobně zde lze vidět nejdivočejší scenérie v Etiopii, vždyť se také nacházíte na “Střeše Afriky”. Nocleh v kempu.

Den 10. až 13: Národní park Simien Mountains. Trekking z kempu Sankaber do kempu Geech a Chenek s úžasnými scenériemi a chůzí po horách ve výškách i nad 4.000 m n.m. Tady poznáte, proč se o Simienkách říká, že jsou to nejkrásnější hory Afriky. Poté sestup do Ambiquo do dechberoucího místa známého snad z každé publikace o Simien Mountains. Ubytování v kempech.

Den 14: Přejezd ze Simienek do Gondaru. Ještě než přijedete do Gondaru, navštívíte vesnici Felasha, etiopskou židovskou obec s svými manufakturami na výrobu hliněného nádobí. Nocleh v hotelu.

Den 15: Gondar. Účast na barvami zářící náboženské oslavě Zjevení a také návštěva hradu a lázní ze 17. století ve městě Gondar, které nechal vystavět král Fasilades. Podvečer návštěva bohatě zdobeného kostela Debre-Brehan Selassieho s proslulým a v každé publikaci zmiňovaným stropem. Nocleh v hotelu.

Den 16: Bahir Dar. Dopoledne lodní výlet po jezeře Tana spojený s návštěvou středověkých klášterů Ura Kidanemheret. Odpoledne vodopády Modrého Nilu. Nocleh v hotelu.

Den 17: Celodenní přesun do Addis Ababy a odlet. Během trasy návštěva historického kláštera Debre-Libanos ze 13.století a přejezd soutěsky Modrého Nilu. Na závěr tradiční večeře a odvoz na letiště.


Fotogalerie:  Etiopské  velikonoce obrazem

OETT-02 Etiopské velikonoční turné po historické cestě (po zemi) - 12 dní a 11 nocí

Období: od 21. dubna

Den 1: Příjezd a odvoz do hotelu cestovní kanceláří. Nocleh v hotelu.

Den 2: Addis Ababa-Bahir Dar. Přejezd z Addis Ababy do Bahir Daru. Na trase zastávka u kláštera Debre-Libanos a přejezd fantastické soutěsky Modrého Nilu. Nocleh v hotelu.

Den 3: Bahir Dar. Dopoledne lodní výlet po jezeře Tana spojený s návštěvou středověkých klášterů Ura Kidanemheret. Odpoledne vodopády Modrého Nilu. Nocleh v hotelu.

Den 4: Gondar. Účast na barvami zářící náboženské oslavě Zjevení a také návštěva hradu a lázní ze 17. století ve městě Gondar, které nechal vystavět král Fasilades. Podvečer návštěva bohatě zdobeného kostela Debre-Brehan Selassieho s proslulým a v každé publikaci zmiňovaným stropem.Nocleh v hotelu.

Den 5: Gondar- Semien Mountains. Ráno návštěva bývalé židovské obce Wolleka (příběh izraelských letadel). Pak přejezd do nejkrásnějších hor Afriky. Ubytování v kempu.

Den 6: Semien hory - Axum. Po snídani rychle na silnici do Axumu. Cesta povede kolem Simien Mountains a bude nespočet příležitostí k nádherným scenériím. Po příjezdu mše v předvečer oslav Velikonoc, která se koná v kostele Svaté Máří v Axumu. Nocleh v hotelu.

Den 7: Axum. Po snídani účast na neuvěřitelně vzrušujících a barevných oslavách Velikonoc a poté pokračování cesty po starobylém a historickém městě Axum, které bylo hlavním městem velkého Axumitského království. Návštěva kostela Sv.Marie Sionské, prvního kostela, který byl vybudován v Etiopii již ve 4. století a který je pokládán za uložistě biblické Archy úmluvy. Prohlídka stél včetně nejdelší o délce 23m, která je dosud vztyčena. Návštěva podzemní hrobky a paláce krále Kaleba a jeho syna Gebre Meskela, kamenného nápisu krále Ezana (4.století), lázní a zničeného paláce královny ze Sáby. Nocleh v hotelu.

Den 8: Axum-Mekelle. Po cestě navštívíme chrám Yeha s klášterem Debre Damo, kostel na skále Abreha-Atsbeha a historickou mešitu Negash. Nocleh v hotelu.

Den 9: Mekelle-Lalibela. Celodenní přejezd Lalibely. Po cestě jeskynní kostel Nakutola'ab. Nocleh v hotelu.

Den 10: Lalibela. Celý den budeme věnovat procházkám po jedenácti světově ojedinělých, ve skále vytesaných, kostelích, které byly vytesány lalibelským králem koncem 12. století. Dopoledne se zůčastníme mše, poté prohlídka první sady kostelů, po kávovém obřadu bude prohlídka druhé části včetně kostela Sv.Jiřího ve tvaru kříže, snad nejfotografovanější památkou v Lalibele. Nocleh v hotelu.

Den 11: Lalibela - Kombolcha. Návštěva jezera Hayk a kláštera Estifanos, který se nachází na poloostrově u tohoto jezera. Nocleh v hotelu.

Den 12: Kombolcha - Addis Abeba. Návrat na letiště, po cestě ještě divocí paviáni Baboon Gelada a pak jen klidný let domů.

Nezávazná objednávka fotozájezdu

Jméno:
Email:
Počet osob:
Termín:
Poznámka:
Potvrzovací kód:
Partnerské weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování světem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s duší | Kréta