Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Úvahové èlánky

Vedle bì¾ných èasopiseckých èlánkù má Radek Burda èas od èasu i chu» se vyjádøit k problémùm obecnìj¹ím. Zde je pak pøehled tìchto èlánkù.
Kam kráèí¹, èeská fotografie?  MF Plus, è.47/2009
(úvaha nad smìøováním nejpresti¾nìj¹í èeské novináøské soutì¾e)


Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta