Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Fotografie

Pan Radek Burda se zabývá fotografií a fotografováním del¹í èas. Jak u¾ to bývá, pùvodnì focení bylo jen doplòkem pøi jeho cestách, proto¾e pøeci jen obraz rychleji pøenese a déle zachová ten pocit z nav¹tívené krajiny. Dnes je snad dál. Dnes se sna¾í ve svých fotografiích nalézt du¹i míst, která nav¹tívil. Jejich vnitøní prostor. Nechce jen zobrazovat, ale rád by, abyste díky jeho fotkám "byli pøitom". Snad se mu to obèas povedlo, snad se mu to je¹tì obèas povede.
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta