Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Katalog a ceník

Katalog

Ti¹tìný katalog si mù¾ete stáhnout zde

Stáhnìte si Adobe Acrobat Reader

Ceník

Letecké zájezdy

Termín Zemì Cena programu Cena letenky Min. poèet osob
15.10. - 30.10. Èína 29.590 Kè 19.500 Kè *) 8
15.10. - 30.10. Èína 29.590 Kè 21.000 Kè **) 8
01.11. - 17.11. Èína 29.590 Kè 19.500 Kè *) 8
01.11. - 17.11. Èína 29.590 Kè 21.000 Kè **) 8

*) cena pøi rezervaci do 30.6.2009, cena je ji¾ vèetnì v¹ech tax
**) cena pøi rezervaci po 30.6.2009, cena je ji¾ vèetnì v¹ech tax

Termín Zemì Cena programu Cena letenky Min. poèet osob
20.09. - 10.10. Vietnam 23.590 Kè 21.000 Kè *) 8
20.09. - 10.10. Vietnam 23.590 Kè 22.500 Kè **) 8

*) cena pøi rezervaci do 30.6.2009, cena je ji¾ vèetnì v¹ech tax
**) cena pøi rezervaci po 30.6.2009, cena je ji¾ vèetnì v¹ech tax

Termín Zemì Cena programu Cena letenky Min. poèet osob
05.11. - 25.11. Etiopie 26.590 Kè 12.500 Kè *) 8
08.10. - 28.11. Etiopie 26.590 Kè 12.500 Kè *) 8

*) cena je ji¾ vèetnì v¹ech leti¹tních tax

Termín Zemì Cena programu Cena letenky Min. poèet osob
04.06. - 14.06. Korfu 5.990 Kè 9.000 Kè *) 8
14.06. - 25.06. Korfu 6.990 Kè 9.000 Kè *) 8

*) cena je ji¾ vèetnì v¹ech leti¹tních tax

Autobusové zájezdy

Termín Zemì Cena programu Cena dopravy Min. poèet osob
03.09. - 29.09. Toskánsko 6.990 Kè 5.000 Kè 6
07.10. - 13.10. Toskánsko 6.990 Kè 5.000 Kè 6

Termín Zemì Cena programu Cena dopravy Min. poèet osob
29.06. - 08.07. Pyreneje 7.990 Kè 6.500 Kè 6
17.08. - 26.08. Pyreneje 7.990 Kè 6.500 Kè 6

Termín Zemì Cena programu Cena dopravy Min. poèet osob
29.06. - 08.07. Èerná Hora 9.990 Kè 5.000 Kè 6
31.08. - 09.09. Èerná Hora 9.990 Kè 5.000 Kè 6

Termín Zemì Cena programu Cena dopravy Min. poèet osob
22.06. - 28.06. Chorvatsko 8.990 Kè 4.000 Kè 6
14.09. - 20.09. Chorvatsko 8.990 Kè 4.000 Kè 6

Termín Zemì Cena programu Cena dopravy Min. poèet osob
29.06. - 08.07. Estonsko 9.990 Kè 7.000 Kè 6
17.08. - 26.08. Estonsko 9.990 Kè 7.000 Kè 6

ceny zájezdù platí pøi ubytování 2 osob na pokoji

k cenám zájezdù je nutné pøipoèítat i povinné komplexní poji¹tìní v cenách od 16 Kè do 55 Kè na osobu a den
(pøesný rozsah poji¹tìní a krytí se dozvíte v na¹ich kanceláøích)

16 Kè …. Oblast: Evropa, Rozsah: zavazadla, odpovìdnost za ¹kodu, léèebné výlohy, storno zájezdu (max. 10.000 Kè)

26 Kè …. Oblast: mimo Evropu, Rozsah: zavazadla, odpovìdnost za ¹kodu, léèebné výlohy, storno zájezdu (max. 10.000 Kè)

30 Kè …. Oblast: Evropa, Rozsah: zavazadla, odpovìdnost za ¹kodu, léèebné výlohy, storno zájezdu (max. 10.000 Kè)

úraz, hospitalizace, zpìtná pøeprava, pøedèasný návrat, opo¾dìný nástup na dovolenou
poji¹tìní doprovodu, poji¹tìní právní pomoci, poji¹tìní zpo¾dìní zavazadel a dal¹í

40 Kè …. Oblast: mimo Evropu, Rozsah: zavazadla, odpovìdnost za ¹kodu, léèebné výlohy, storno zájezdu (max. 10.000 Kè)

úraz, hospitalizace, zpìtná pøeprava, pøedèasný návrat, opo¾dìný nástup na dovolenou
poji¹tìní doprovodu, poji¹tìní právní pomoci, poji¹tìní zpo¾dìní zavazadel a dal¹í
mimo Evropu nezahrnuje státy: USA, Kanady, Austrálie, Japonska, Jihoafrické republiky (zde je pojistka je¹tì o 10 Kè dra¾¹í)

Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta