Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Galerie fotografií

Etiopie je nesmírnì fotogenická zemì. Obvyklým sloganem, který rádi pou¾íváme, je, ¾e v Etiopii si udìláte svá nejlep¹í ¾ivotní fota. Je samozøejmì my¹leno v mírné nadsázce, ale ... jako v ka¾dém ¹prochu. No v¹ak to znáte. Krása Etiopie nespoèívá v úchvatných pøírodních scenériích. Ale v neobyèejnì krásných a pøívìtivých lidech.

Galerie fotografií z Etiopie   /    Ethiopia Photo Gallery
(po rozkliknutí fotografie naleznete celý cyklus fotografií daného tématu)

Etiopie - bytí a existence

Soccer Hope

HIV - Road to Perditon

Etiopský kávový obøad

Fassika - Etiopské velikonoce

Pøírodní národy od øeky Omo

Severní historická cesta

Harar a putování po muslimské èásti

Meskel slavnost

Zpráva o pohøbívání

Hlavní mìsto Addis Ababa

Simien Mountains
Vítejte ve svìtì Radka Burdy

Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta